Cennik

Aby przejść do strony wybranego kursu należy „kliknąć” w jego cenę w tabeli.

PRZESZKOLENIA STCW / IMO

przeszkolenieszkolenie główneuaktualnienieuwagi
liczba godzin lekcyjnychcena [zł]liczba godzin lekcyjnychcena [zł]
wykładyćwiczeniasumawykładyćwiczeniasuma
Kursy podstawowe (bezpieczeństwa) STCW / IMO
zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, med., p.poż, bezp.)
Basic Safety training
4423,567,512707815830
w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
basic safety training in personal survival techniques
14620570538390
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
basic safety training in fire prevention & fire fighting
6,59,516570257440
w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
basic safety training in elementary first aid
5,55,511330
w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
basic safety training in personal safety and social responsibilities
182,520,5400
w zakresie problematyki ochrony na statku
certificate of proficiency in security awareness
44350
Kursy specjalistyczne STCW / IMO
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
training in medical first aid
13720690
w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
training in medical care
3110419908,519,5390
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
training in advanced fire fighting
1713308903,54,58440
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej135181270
w celu uzyskania świadectwa ratownika
proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats
15823970538330
w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika
proficiency in fast rescue boats
1361919904481090
w zakresie obsługi i wykorzystania ECDISobecnie kursy ECDIS nie są organizowane
dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
certificate of proficiency for seafarers with designated security duties
325350
oficera ochrony statku
ship security officer
10,54,515800
Kursy dodatkowe STCW / IMO
w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV
20103026303 dni
w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
training in crisis management and human behaviour
10,5212,5590
w zakresie kierowania tłumem
training in crowd management
426270
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships
426270
w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships
9716970
w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
training in hazardous cargo carriage on vessels
11112990
w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization (ISM code)
909990
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
training in liquified gas tankers familiarization
19322990
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy
training in olil and chemical tanker familiarization
20323990
oficera ochrony armatora
training for a company security officer (CSO)
176232000
oficera ochrony obiektu portowego
training for a port facility security officer (PFSO)
176231500
dydaktyczne dla instruktora
training in didactics instructor
2040601490
Inne
wydanie certyfikatu
administration fee
2020
powtórka niezdanego testu
retesting
5050
kurs bezpieczeństwa
dla RYBAKÓW
(ITR, med., p.poż.)
Basic Safety Training for FISHERMEN
2621471270obejmuje 3 przeszkolenia dla rybaków
kurs ratownictwa morskiego
maritime rescue course
1411252000zaawansowane przeszkolenie w zakresie ITR (rozbudowany kurs ITR z elementami ochrony p.poż, pierwszej pomocy medycznej i współpracy z SAR)