Cennik

Aby przejść do strony wybranego kursu należy „kliknąć” w jego cenę w tabeli.

PRZESZKOLENIA STCW / IMO

przeszkolenie szkolenie główne uaktualnienie uwagi
liczba godzin lekcyjnych cena [zł] liczba godzin lekcyjnych cena [zł]
wykłady ćwiczenia suma wykłady ćwiczenia suma
Kursy podstawowe (bezpieczeństwa) STCW / IMO
zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, med., p.poż, bezp.)
Basic Safety training
44 23,5 67,5 1110 7 8 15 550
w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
basic safety training in personal survival techniques
14 6 20 450 5 3 8 290
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
basic safety training in fire prevention & fire fighting
6,5 9,5 16 450 2 5 7 350
w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
basic safety training in elementary first aid
5,5 5,5 11 250
w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
basic safety training in personal safety and social responsibilities
18 2,5 20,5 400
w zakresie problematyki ochrony na statku
certificate of proficiency in security awareness
4 4 350
Kursy specjalistyczne STCW / IMO
w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
training in medical first aid
13 7 20 590
w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
training in medical care
31 10 41 790 8,5 1 9,5 330
w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
training in advanced fire fighting
17 13 30 590 3,5 4,5 8 350
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej 13 5 18 490
w celu uzyskania świadectwa ratownika
proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats
15 8 23 600 5 3 8 290
w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika
proficiency in fast rescue boats
13 6 19 1990 4 4 8 1090
w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS obecnie kursy ECDIS nie są organizowane
dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
certificate of proficiency for seafarers with designated security duties
3 2 5 350
oficera ochrony statku
ship security officer
10,5 4,5 15 800
Kursy dodatkowe STCW / IMO
w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV
20 10 30 2070 3 dni
w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
training in crisis management and human behaviour
10,5 2 12,5 490
w zakresie kierowania tłumem
training in crowd management
4 2 6 250
w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships
4 2 6 250
w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships
9 7 16 650
w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
training in hazardous cargo carriage on vessels
11 1 12 490
w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization (ISM code)
9 0 9 380
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
training in liquified gas tankers familiarization
19 3 22 530
w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy
training in olil and chemical tanker familiarization
20 3 23 530
oficera ochrony armatora
training for a company security officer (CSO)
17 6 23 900
oficera ochrony obiektu portowego
training for a port facility security officer (PFSO)
17 6 23 1200
dydaktyczne dla instruktora
training in didactics instructor
20 40 60 1490
Inne
wydanie certyfikatu
issuance of a certificate
20 20
powtórka niezdanego testu
retesting
50 50
kurs bezpieczeństwa
dla RYBAKÓW
(ITR, med., p.poż.)
Basic Safety Training for FISHERMEN
26 21 47 890 obejmuje 3 przeszkolenia dla rybaków
kurs ratownictwa morskiego
maritime rescue course
14 11 25 1500 zaawansowane przeszkolenie w zakresie ITR (rozbudowany kurs ITR z elementami ochrony p.poż, pierwszej pomocy medycznej i współpracy z SAR)