Kursy motorowodne

Będąc członkiem Pomorskiego Okręgowego Związek Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas kursach na stopnie motorowodne:

content-footer