Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

400,00 

Opis

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

Basic safety training in personal safety and social responsibilities
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna

Cena: 400 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.21.

Program kursu Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy, komunikowanie się z załogą, wydawanie komend, podporządkowywanie się komendom, rozpoznawanie zagrożeń na statku i odpowiednie reagowanie w sytuacjach, gdy wystąpi zagrożenie, właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, znajomość statkowych planów alarmowych, sygnałów alarmowych oraz obowiązków przyporządkowanych planem alarmowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zanieczyszczenia środowiska lub wycieku substancji szkodliwych. Dodatkowo: rozróżnianie zachowań ludzkich oraz rozumienie zagrożeń spowodowanych uzależnieniami.

Planowane terminy:

 • 2024.05.14-15
 • 2024.05.21-22
 • 2024.05.28-29
 • 2024.06.04-05
 • 2024.06.11-12
 • 2024.06.18-19
 • 2024.06.25-26
 • 2024.07.02-03
 • 2024.07.09-10
 • 2024.07.16-17
 • 2024.07.23-24
 • 2024.07.30-31

Czas trwania

 • łącznie: 20,5 godziny
 • wykłady: 18 godzin
 • ćwiczenia: 2,5 godziny
 • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].