Elementarna Pomoc Medyczna

Elementarna Pomoc Medyczna

270,00 

Opis

Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

Basic safety training in elementary first aid
Elementarna pomoc medyczna

Cena 270 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Elementarna Pomoc Medyczna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.13.

Program kursu obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznanie zatrzymania krążenia, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zabezpieczenie poszkodowanego w szoku pourazowym, udzielenie pierwszej pomocy przy oparzeniach.

Planowane terminy:

 • 2023.12.11
 • 2023.12.18
 • 2024.01.08
 • 2024.01.15
 • 2024.01.22
 • 2024.01.29
 • 2024.02.05
 • 2024.02.12
 • 2024.02.19
 • 2024.02.26

Czas trwania

 • wykłady: 5,5 godziny
 • ćwiczenia: 5,5 godziny
 • łącznie: 11 godzin
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • Zapraszamy i życzymy udanego kursu w naszym ośrodku.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].