Kurs Bezpieczeństwo Pasażerów

Kurs Bezpieczeństwo Pasażerów

270,00 

wtorek, pół dnia (co tydzień)

Opis

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships
Kurs Bezpieczeństwo Pasażerów

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Bezpieczeństwo Pasażerów opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.28 (Prawidło V/2 pkt. 5 Konwencji STCW, Sekcja A-V/2 pkt. 2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzyjnych poleceń, sprawdzanie poprawności stosowania indywidualnych środków ratunkowych.

Planowane terminy:

 • 2024.03.05
 • 2024.03.12
 • 2024.03.19
 • 2024.03.26
 • 2024.04.02
 • 2024.04.09
 • 2024.04.16
 • 2024.04.23
 • 2024.04.30
 • 2024.05.07
 • 2024.05.14
 • 2024.05.21
 • 2024.05.28
 • 2024.06.04

Czas trwania

 • łącznie: 6 godzi
 • wykłady: 4 godziny
 • ćwiczenia: 2 godziny
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • Kurs dla Członków Załóg Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich można odbyć w jednym dniu z kursem Kierowanie Tłumem.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].