kurs ratownictwa morskiego

kurs ratownictwa morskiego

Dla grup zorganizowanych (min. 10 osób) możemy zorganizować ten kurs także w innym terminie!

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

Opis

kurs ratownictwa morskiego
(ITR+)

weekendowe zaawansowane przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (rozbudowany kurs ITR z elementami ochrony p.poż, pierwszej pomocy medycznej i współpracy z SAR)

(maritime rescue course – extended basic safety training in personal survival techniques incl. elements of fire fighting, first aid and cooperation with SAR)

 

Jesteś pasjonatem żeglarstwa lub sportów motorowodnych i chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa na morzu?

Ta oferta skierowana jest właśnie dla Ciebie!

Oprócz zajęć teoretycznych z zakresu technik ratunkowych, ochrony p.poż. i pierwszej pomocy medycznej, czeka na Ciebie pełna gama zajęć praktycznych. Poczujesz smak adrenaliny na szybkiej łodzi ratowniczej, a dodatkowo będziesz mieć okazję sprawdzić swoje umiejętności przetrwania na tratwie ratunkowej. Jeśli zechcesz poznać „od kuchni” pracę zawodowych ratowników, zabierzemy Cię do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, odwiedzisz także Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, skąd kierowane są wszystkie akcje ratownicze na polskim morzu.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym większość zajęć prowadzą profesjonaliści zajmujący się zawodowo ratownictwem morskim w zakresie służby SAR w Polsce.

Szkolenie zakończone jest wystawieniem międzynarodowego (w języku polskim i angielskim) certyfikatu ITR wydanego przez Urząd Morski w Gdyni.

ratunkowepirotechnicznemedyczneprzeciwpożarowe

Przeszkolenie opracowane na podstawie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
 • Kurs modelowy IMO 1.19.
 • Autorskie programy zajęć.

Czas trwania

 • łącznie: 25 godzin
 • wykłady: 14 godzin
 • ćwiczenia: 11 godzin
 • liczba dni: 2-3 dni

Wymagania wstępne

Brak

Ogólny harmonogram zajęć:

 • piątek
  • rejestracja i rozpoczęcie kursu
  • współpraca z SAR
  • zajęcia integracyjne
 • sobota
  • przeszkolenie ITR
  • ćwiczenia pirotechniczne
  • zajęcia przeciwpożarowe
  • wyjście do jednostki Państwowej Straży Pożarnej
  • przeszkolenie ITR
 • niedziela
  • przeszkolenie ITR
  • ćwiczenia na wodach otwartych
  • ćwiczenia medyczne
  • wyjście do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
  • zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

Zakres programowy

 • szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce ’Zakres programowy’ (obok zakładki 'Opis’).

Informacje dodatkowe

 • Zajęcia praktyczne odbędą się na wodach otwartych (nie na basenie!) – na Zatoce Gdańskiej.
 • Należy przygotować ubranie, które może zostać zmoczone podczas ćwiczeń oraz suche rzeczy na przebranie.
 • Uczestnicy kursu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne: strój kąpielowy, ręcznik i klapki.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas składania zamówienia online do przeszkolenia należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ!].
 • Przed rozpoczęciem przeszkolenia (w dniu rozpoczęcia zajęć) należy pokazać potwierdzenie dokonania opłaty za udział w przeszkoleniu i za wydanie certyfikatu przez UM.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia ITR jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Kurs przeznaczony dla osób, które chcą w praktyczny sposób poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa morskiego – zdobywając jednocześnie międzynarodowy (w języku polskim i angielskim) certyfikat ITR wydany przez Urząd Morski w Gdyni.
 • Dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy proponujemy udział w przygotowanym specjalnie dla uczestników kursu Ratownictwa Morskiego szkoleniu [kliknij TUTAJ!] (zajęcia rozpoczynają się w czwartek).

Zakres programowy

Indywidualne Techniki Ratunkowe:
 1. Wprowadzenie:
  1. Rodzaje zagrożeń życia na morzu.
  2. Sygnały wzywania pomocy na morzu według MPDM.
  3. Organizacja ratownictwa życia na morzu w Polsce i na świecie.
 1. Wyposażenie ratunkowe statków:
  1. Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe:
   1. pasy ratunkowe – konstrukcja, wyposażenie, zasady użycia;
   2. koła ratunkowe – konstrukcja, rozmieszczenie na statku, zasady użycia;
   3. kombinezony ratunkowe i środki ochrony cieplnej, konstrukcja, zasady użycia;
   4. łodzie ratunkowe – otwarte, zakryte, specjalne – wyposażone w system gazoszczelny i zraszania, wodowane w systemie zrzutowym, ratownicze – konstrukcja i wyposażenie, żurawiki łodziowe, konstrukcja i zasady działania;
   5. pneumatyczne tratwy ratunkowe – konstrukcja, wyposażenie, rozmieszczenie, zamocowanie;
   6. sposoby wodowania tratw ratunkowych, wodowanie przy pomocy pochylni i żurawików, zwalniaki hydrostatyczne;
   7. morskie systemy ewakuacyjne, konstrukcja, zasady działania.
  2. Radiowe środki wzywania pomocy:
   1. częstotliwości i sygnały wzywania pomocy przez radiostację (w tym radiotelefon UKF);
   2. formułowanie i nadawanie komunikatów o niebezpieczeństwie w języku polskim i angielskim;
   3. obsługa radiotelefonu UKF;
   4. radiopławy EPIRB – konstrukcja, zasady działania, sposób użycia;
   5. transponder radarowy i transponder AIS – konstrukcja, zasady działania, sposób użycia.
 1. Techniki ewakuacji ludzi ze statku:
  1. Zasady ogólne:
   1. zarządzenie alarmu, podział funkcji w trakcie alarmu, wyposażenie osobiste;
   2. drogi dojścia do zbiorowych środków ratunkowych, opuszczenie statku w czasie pożaru lub wycieku oleju na powierzchnię morza.
  2. Ewakuacja przy pomocy łodzi ratunkowej – opuszczenie łodzi na wodę.
  3. Ewakuacja przy pomocy pneumatycznej tratwy ratunkowej:
   1. wodowanie pneumatycznej tratwy ratunkowej;
   2. wejście do pneumatycznej tratwy ratunkowej;
   3. pobyt w pneumatycznej tratwie ratunkowej.
  4. Ewakuacja załogi na łódź ratowniczą innego statku.
 1. Techniki ratowania rozbitków z powierzchni morza (w tym ze zbiorowych środków ratunkowych):
  1. Zasady przeżycia, zachowanie się w oczekiwaniu na pomoc, alarm „człowiek za burtą” – omówienie organizacji manewrów.
  2. Manewry statku i łodzi ratowniczej.
  3. Ratowanie przez inny statek – wykorzystanie sprzętu statkowego, elementy IAMSAR.
  4. Ratowanie przez łódź ratowniczą.
  5. Typowe błędy popełniane w trakcie ewakuacji i ratowania ludzi na morzu – na podstawie orzecznictwa lub raportów instytucji badających wypadki morskie (izby morskie; Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich).
 1. Ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec:
  1. Przygotowanie statku do ewakuacji załogi:
   1. naprowadzenie śmigłowca;
   2. sposoby komunikacji;
   3. zasady bezpieczeństwa w trakcie akcji ewakuacyjnej.
  2. Rodzaje urządzeń ratowniczych stosowanych w akcjach ewakuacyjnych (demonstracja eksploatacji urządzeń ratowniczych).
  3. Organizacja i przebieg akcji ewakuacyjnej.
  4. Ratowanie rozbitków znajdujących się w zbiorowych środkach ratunkowych i na powierzchni morza.
 1. Ćwiczenia na wodach otwartych:
  1. Ćwiczenia z indywidualnymi środkami ratunkowymi:
   1. zakładanie pasa ratunkowego i prawidłowy skok w pasie ratunkowym do wody;
   2. posługiwanie się kołem ratunkowym w wodzie;
   3. metoda wciągania rozbitka do wnętrza łodzi ratunkowej.
  2. Ćwiczenia z pneumatyczną tratwą ratunkową:
   1. wchodzenie na przewróconą pneumatyczną tratwę ratunkową;
   2. odwracanie przewróconej pneumatycznej tratwy ratunkowej;
   3. samodzielne wejście do pneumatycznej tratwy ratunkowej z wody;
   4. metody wciągania do pneumatycznej tratwy ratunkowej osoby nieprzytomnej;
   5. skok do pneumatycznej tratwy ratunkowej;
   6. zbiorowa ewakuacja do pneumatycznej tratwy ratunkowej metodami ze statku i z wody z uwzględnieniem następujących elementów:
    1. wyznaczenie dowódcy pneumatycznej tratwy ratunkowej,
    2. wyznaczenie dwóch osób „nieprzytomnych”,
    3. holowanie „nieprzytomnych” do pneumatycznej tratwy ratunkowej,
    4. wejście wyznaczonych osób do pneumatycznej tratwy ratunkowej,
    5. wciągnięcie „nieprzytomnych” i wejście pozostałych osób, zajęcie miejsc w pneumatycznej tratwie ratunkowej;
   7. umiejętność użycia dryfkotwy;
   8. umiejętność obsługi wyposażenia pneumatycznej tratwy ratunkowej;
   9. umiejętność podejmowania czynności zwiększających szansę przetrwania.
  3. Zakładanie pętli ratunkowej w wodzie.
  4. Ćwiczenia z termoizolacyjnymi kombinezonami ratunkowymi różnych typów.
 1. Pirotechniczne środki sygnałowe:
  1. 1. Omówienie i demonstrowanie zasad działania i bezpiecznego użycia:
   1. pławki świetlno-dymnej „człowiek za burtą”;
   2. pławki pomarańczowej;
   3. rakiety spadochronowej;
   4. pochodni czerwonej;
   5. wyrzutni linki ratunkowej, z uwzględnieniem wymiany spłonki.
  2. Demonstracja przez instruktora pirotechnicznych środków sygnałowych.

Ochrona P.Poż.:
 1. Teoria pożaru:
  1. Zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne spalania.
  2. Charakterystyka pożaru, warunki powstania i rozwoju pożaru.
  3. Właściwości materiałów palnych.
 1. Przyczyny pożarów na statkach.
 1. Zapobieganie pożarom na statkach:
  1. Ogólne zasady zapobiegania pożarom.
  2. Procedura ogólna podczas operacji pożarowo niebezpiecznych.
  3. Konstrukcyjna ochrona przeciwpożarowa.
 1. Wykrywanie pożarów:
  1. Stałe instalacje wykrywcze i alarmowe pożaru.
  2. Systemy wykrywania dymu metodą próbkowania.
  3. Sygnalizacja ostrzegawcza.
 1. Budowa, użytkowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego:
  1. Rodzaje gaśnic i koce gaśnicze.
  2. Gaśnice przewoźne i ich rodzaje.
  3. Sprzęt do wytwarzania piany.
  4. Sprzęt i armatura wodna.
  5. Aparaty oddechowe i ucieczkowe.
  6. Wyposażenia strażackie.
  7. Sprzęt ratowniczy i reanimacyjny.
 1. Budowa i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych:
  1. Instalacje wodno-hydrantowe.
  2. Automatyczne instalacje tryskaczowe.
  3. Instalacje zraszające i mgłowe.
  4. Instalacje pianowe.
  5. Instalacje gazowe.
  6. Instalacje proszkowe.
  7. Instalacje równoznaczne do CO2.
  8. Instalacje gazu obojętnego.
 1. Organizacja walki z pożarem na statku:
  1. Alarmy pożarowe.
  2. Rozkłady alarmowe.
  3. Zadania indywidualne.
  4. Plan ochrony przeciwpożarowej.
  5. Środki łączności.
  6. Procedury walki z pożarem.
  7. Procedury bezpieczeństwa.
  8. Ćwiczenia pożarowe.
  9. Dozór pożarowy.
  10. Szkolenie przeciwpożarowe i książka bezpieczeństwa pożarowego.
 1. Techniki walki z pożarem:
  1. Grupy pożarów i metody gaszenia.
  2. Postępowanie po zauważeniu pożaru.
  3. Natarcie i osłona przy użyciu stałych instalacji gaśniczych.
  4. Zagrożenia podczas walki z pożarem i zasady bezpieczeństwa.
 1. Środki gaśnicze:
  1. Woda.
  2. CO2.
  3. Piana gaśnicza (środki pianotwórcze).
  4. Czyste chlorowęglowodory.
  5. Aerozole.
  6. Test – dobór środków gaśniczych.
 1. Zajęcia praktyczne w jednostce Straży pożarnej

Pierwsza Pomoc Medyczna:
 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka istotne w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej i ratowaniu życia.
 2. Rodzaje pozycji (ułożenia) poszkodowanego konieczne do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 3. Postępowanie w przypadku utraty przytomności.
 4. Reanimacja.
 5. Prowadzenie defibrylacji
 6. Postępowanie w przypadku krwawienia.
 7. Opanowanie szoków.
 8. Postępowanie w przypadku zwęglenia, oparzeń (w tym chemikaliami) i porażenia prądem. Stopnie i rodzaje oparzeń.
 9. Złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy kręgosłupa – pierwsza pomoc, rodzaje unieruchomień.
 10. Zasady dezynfekcji i sterylizacji, zaopatrywanie ran.
 11. Ratowanie i przygotowanie poszkodowanego do transportu.
 12. Pomoc zewnętrzna (medical radio).
 13. Zajęcia praktyczne – w zakresie omówionym podczas zajęć

Współpraca ze służbami SAR:
 1. Podstawy prawne ratowania życia na morzu:
  1. Obowiązki państw wynikające z konwencji międzynarodowych.
  2. Obowiązki kapitana statku w świetle prawa międzynarodowego.
 1. Światowy system ratowania życia na morzu:
  1. Światowy plan SAR.
  2. Bałtycki plan SAR (siły i środki SAR na Morzu Bałtyckim).
  3. Współdziałanie międzynarodowe na Morzu Bałtyckim.
  4. Rola i zadania MRCK w systemie ratowania życia na morzu.
  5. Zasady organizacji akcji poszukiwawczej i ratowniczej.
  6. Bieg wywołań alarmowych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR.
 1. Planowanie akcji poszukiwawczej i ratowniczej:
  1. Zadania dowódcy akcji na morzu.
  2. Określanie obszaru poszukiwania.
  3. Prowadzenie poszukiwania.
  4. Prowadzenie akcji ratowniczej.
  5. Określenie czasu zakończenia działań ratowniczych.
 1. Wyjście do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni