Kurs wysokich napięć 1kV

Kurs wysokich napięć 1kV

2.630,00 

Opis

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
Kurs wysokich napięć

Training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV
High Voltage Kurs wysokich napięć 1kV

Podczas dokonywania rezerwacji kursu  należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs wysokich napięć 1kV opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

Zakres przeszkolenia: Sekcja A-III/1, A-III/2 i A-III/6 Kodeksu STCW.

Program kursu obejmuje ogólną charakterystykę wysokonapięciowych układów rozdzielczych i przetwarzających, używane pojęcia i określenia, kształtowanie się naprężeń elektrycznych w układach izolacyjnych, procesy jonizacyjne, rozwój wyładowań w materiałach elektroizolacyjnych, wpływ różnych parametrów na wytrzymałość elektryczną, źródła przepięć, zasady i elementy ochrony przeciwprzepięciowej, kształtowanie się wyładowań atmosferycznych i ochronę odgromową, podstawowe zasady pomiarów i badań wysokonapięciowych, identyfikowanie procesów zachodzących w materiałach elektroizolacyjnych pod wpływem napięcia, bezpieczne eksploatowanie wysokonapięciowych sieci, aparatów, urządzeń i maszyn elektrycznych, wykorzystywanie wiedzy z techniki wysokich napięć na potrzeby zabezpieczeń, automatyzacji i sterowania, wykorzystywanie dokumentacji i literatury technicznej związanej z techniką izolacyjną.

Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach zwarciowych i wysokich napięć Politechniki Gdańskiej.

Planowane terminy

 • 2024.07.04-06
 • 2024.08.01-03
 • 2024.08.29-31
 • 2024.09.26-28

Czas trwania

 • łącznie: 30 godzin
 • wykłady: 20 godzin
 • laboratorium: 10 godzin
 • liczba dni: 3
 • rozpoczęcie przeszkolenia w pierwszym dniu zajęć o godz. 07:50

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Laboratorium – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.