Kurs Zarządzanie Kryzysowe

Kurs Zarządzanie Kryzysowe

490,00 

Opis

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Training in crisis management and human behaviour
Kurs Zarządzanie Kryzysowe

Cena: 490 zł

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Zarządzanie  kryzysowe opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29 (Tabela A-V/2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje kierowanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, stosowanie pokładowych procedur awaryjnych, optymalizowanie wykorzystywania środków, kontrolowanie reakcji na sytuacje kryzysowe, kontrolowanie zachowania pasażerów i innych osób w sytuacjach kryzysowych, utrzymywanie skutecznej komunikacji.

Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi zarządzaniem kryzysowym i zachowaniami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych na statkach morskich.

Planowane terminy:

 • 2023.12.20
 • 2024.01.03
 • 2024.01.17
 • 2024.01.31
 • 2024.02.14
 • 2024.02.28

Czas trwania

 • łącznie: 12,5 godziny
 • wykłady: 10,5 godziny
 • ćwiczenia: 2 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 08:00

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.

Termin ważności

Świadectwo  jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].

 

Możesz lubić także…