Medical Care odnowienie Opieka Medyczna nad Chorym

Medical Care odnowienie Opieka Medyczna nad Chorym

390,00 

wtorek (co 2 tygodnie)

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

Training in medical care – refreshment
Medical Care odnowienie

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe dla
Medical Care odnowienie

Kurs Medical Care odnowienie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Planowane terminy:

 • 2024.04.16
 • 2024.04.30
 • 2024.05.14
 • 2024.05.28
 • 2024.06.11
 • 2024.06.25

Czas trwania

 • łącznie: 9,5 godzin
 • wykłady: 8,5 godzin
 • ćwiczenia: 1 godzin
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu w zakresie:
  Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym (Traning in Medical Care)
 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie:
  Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej (Traning in Medical First Aid)
  – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później
  Przeszkolenia w Zakresie Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej (Basic Safety Traning in Elementary First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną:
  – kopię odnawianego świadectwa
  – kopię ważnych pozostałych świadectw wymienionych wyżej
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • Zapraszamy i życzymy udanego kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.