Pierwsza Pomoc Medyczna

Pierwsza Pomoc Medyczna

690,00 

czwartek-piątek (co 2 tygodnie)

Opis

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

Training in medical first aid
Pierwsza Pomoc Medyczna

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe dla Pierwsza Pomoc Medyczna

Kurs Pierwsza Pomoc Medyczna opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.14.

Program kursu Pierwsza Pomoc Medyczna obejmuje m.in. podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności: przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zatamowanie krwotoku tętniczego i żylnego, rozpoznanie i opatrzenie odmrożenia, przygotowanie do transportu poszkodowanego z podejrzeniem złamania kręgosłupa.

Planowane terminy:

 • 2024.06.20-21
 • 2024.07.11-12
 • 2024.07.25-26
 • 2024.08.08-09
 • 2024.08.22-23
 • 2024.09.05-06
 • 2024.09.19-20
 • 2024.10.03-04

Czas trwania

 • łącznie: 20 godzin
 • wykłady: 13 godzin
 • ćwiczenia: 7 godzin
 • liczba dni: 2
 • Początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później
 • W przypadku posiadania świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.