PPOŻ odnowienie stopień podstawowy

PPOŻ odnowienie stopień podstawowy

440,00 

czwartek (co tydzień)

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

(Basic safety training in fire prevention & fire fighting refreshment
PPOŻ odnowienie stopień podstawowy)

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe – PPOŻ stopień podstawowy odnowienie

Kurs PPOŻ odnowienie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.20.

Planowane terminy:

 • 2024.06.20
 • 2024.06.27
 • 2024.07.04
 • 2024.07.11
 • 2024.07.18
 • 2024.07.25
 • 2024.08.01
 • 2024.08.08
 • 2024.08.22
 • 2024.08.29
 • 2024.09.05
 • 2024.09.12
 • 2024.09.19
 • 2024.09.26
 • 2024.10.03

Czas trwania

 • łącznie: 7 godzin
 • wykłady: 2 godziny
 • ćwiczenia: 5 godzin
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  –  odnawiany certyfikat
  – książeczkę żeglarską (ze zdjęciem) dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich lub jachtach komercyjnych (na podst. Karty Bezpieczeństwa, Title of Registry) w ciągu 5 lat przed kursem
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • Zapraszamy i życzymy udanego kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].