PPOŻ stopień wyższy

PPOŻ stopień wyższy

890,00 

poniedziałek-środa (co 2 tygodnie)

Opis

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Training in advanced fire fighting
PPOŻ stopień wyższy

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe dla PPOŻ stopień wyższy

Kurs PPOŻ stopień wyższy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Program kursu PPOŻ stopień wyższy obejmuje przygotowanie marynarzy i oficerów statków oraz jednostek wiertniczych do działalności prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku oraz zwalczania pożaru, kierowanie operacjami zapobiegania i walki z pożarem, w tym przy współpracy z portem, organizowanie i szkolenie grup do walki z pożarem w morzu i w porcie, wykonywanie obsługi technicznej instalacji i sprzętu pożarniczego, analizowanie wypadków pożarów i wykonywanie sprawozdań, sprawowanie kontroli nad osobami poszkodowanymi w pożarach. Wykorzystywanie sprzętu przenośnego do walki z pożarem na statku, uruchamianie stacjonarnych instalacji gaśniczych oraz kierowanie akcją gaśniczą na statku.

Planowane terminy:

 • 2024.04.23-25
 • 2024.05.07-09
 • 2024.06.04-06
 • 2024.06.18-20

 Czas trwania

 • łącznie: 30 godzin
 • wykłady: 17 godzin
 • ćwiczenia: 13 godzin
 • liczba dni: 3

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
 • W przypadku posiadania tego świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – ważne świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.