Problematyka Ochrony na Statku

Problematyka Ochrony na Statku

350,00 

poniedziałek, pół dnia (co tydzień)

Opis

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

Certificate of proficiency in security awareness
Problematyka Ochrony na Statku

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].

Security Awarness informacje podstawowe

Kurs Problematyka Ochrony na Statku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.27.

Program kursu Problematyka Ochrony na Statku obejmuje: Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu problematyki ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony.

Problematyka Ochrony na Statku planowane terminy:

 • 2024.06.24
 • 2024.07.01
 • 2024.07.08
 • 2024.07.15
 • 2024.07.22
 • 2024.07.29
 • 2024.08.05
 • 2024.08.12
 • 2024.08.19
 • 2024.08.26
 • 2024.09.02
 • 2024.09.16
 • 2024.09.23
 • 2024.09.30

Czas trwania

 • łącznie: 4 godziny
 • wykłady: 4 godziny
 • ćwiczenia: brak
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Jest to kurs obowiązkowy dla osób pracujących na morzu, nie wchodzi jednak w skład kursu Zintegrowanego Bezpieczeństwa STCW.
 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Kurs Problematyka Ochrony na Statku można odbyć w jednym dniu z kursem Przydzielone Obowiązki w Zakresie Ochrony

Sposób oceny

 • Zaliczenie w formie testu pisemnego z całości zagadnień omówionych podczas zajęć.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.