przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

350,00 zł350,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

(certificate of proficiency for seafarers with designated security duties)

Cena: 350 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.26.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, przeprowadzanie kontroli statku i ocena stanu jego ochrony, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony, rozróżnianie rodzajów wyposażenia i systemów ochrony oraz znajomość ich ograniczeń.

Najbliższe planowane terminy:

  • 02.09.2019
  • 16.09.2019
  • 30.09.2019
  • 07.10.2019
  • 14.10.2019
  • 21.10.2019
  • 28.10.2019
  • 04.11.2019
  • 18.11.2019
  • 25.11.2019
  • 02.12.2019
  • 09.12.2019
  • 16.12.2019
  • 23.12.2019
  • 30.12.2019

Czas trwania

  • łącznie – 5 godzin
  • wykłady – 3 godzin
  • ćwiczenia – 2 godzin
  • liczba dni – 1
  • rozpoczęcie przeszkolenia o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

  • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
  • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
  • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
  • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
  • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.