przeszkolenie oficera ochrony statku

przeszkolenie oficera ochrony statku

1.000,00 zł1.000,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie oficera ochrony statku

(ship security officer)

Cena: 800 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.19.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, techniki zachowywania spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie w relacji z innymi członkami załogi i pasażerami, ocenianie ryzyka i zagrożeń przy braku ochrony, utrzymywanie i nadzorowanie wdrażania planu ochrony statku, przeprowadzanie regularnych kontroli statku w celu upewnienia się, że zostały wdrożone i są utrzymywane właściwe środki ochrony.

Najbliższe planowane terminy:

 • 03-04.09.2019
 • 17-18.09.2019
 • 24-25.09.2019
 • 08-09.10.2019
 • 22-23.10.2019
 • 05-06.11.2019
 • 19-20.11.2019
 • 03-04.12.2019
 • 17-18.12.2019

Czas trwania7

 • łacznie: 15 godzin
 • wykłady: 10,5 godziny
 • ćwiczenia: 4,5 godziny
 • liczba dni: 2
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 12-miesięczną praktykę pływania .
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz  kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.