Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (kurs on-line)

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (kurs on-line)

290,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika

(Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats – refreshment)

Cena: 290 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Planowane terminy:

 • 06.07.2020
 • 13.07.2020
 • 20.07.2020
 • 27.07.2020
 • 03.08.2020
 • 10.08.2020
 • 17.08.2020
 • 24.08.2020
 • 31.08.2020

Czas trwania

 • wykłady: 5 godzin
 • ćwiczenia: 3 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
  Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Link do testu on-line:

https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vxh5e804ddbdea1f