przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

2.090,00 zł2.090,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

(proficiency in fast rescue boats – refreshment)

Cena: 1 090 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.24.

Planowane terminy:

 • 21-22.05.2019
 • 28-29.05.2019
 • 11-12.06.2019
 • 25-26.06.2019
 • 09-10.07.2019
 • 23-24.07.2019
 • 06-07.08.2019
 • 13-14.08.2019
 • 27-28.08.2019
 • 10-11.09.2019
 • 24-25.09.2019

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 4 godzin
 • ćwiczenia: 4 godzin
 • liczba dni: 2
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa starszego ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs podstawowy w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Pierwszego dnia zajęć należy mieć ze sobą:
  – ubranie, które może zostać zmoczone podczas ćwiczeń, dobrane odpowiednio do panujących warunków pogodowych oraz pełne buty sportowe,
  – rzeczy do przebrania po ćwiczeniach oraz ręcznik
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.