przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (on-line + stacjonarne)

przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (on-line + stacjonarne)

350,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

(basic safety training in personal survival techniques – refreshment)

Cena: 350 zł

Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Zajęcia odbywają się w formule łączonej:
– zajęcia teoretyczne w formie on-line (wykłady i ćwiczenia na żywo)
– zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym w Gdyni (akwen wodny i pozostałe ćwiczenia)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Planowane terminy:

 • 14-16.04.2021
 • 21-23.04.2021
 • 28-30.04.2021
 • 05-07.05.2021
 • 12-14.05.2021
 • 19-21.05.2021
 • 26-28.05.2021
 • 09-11.06.2021
 • 16-18.06.2021
 • 23-25.06.2021
 • 30-02.06.2021

1-szy dzień zajęcia on-line g. 0900, ostatni dzień zajęcia basenowe

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 5 godzin
 • ćwiczenia: 3 godziny
 • liczba dni: 1-2

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiany certyfikat
  – książeczkę żeglarską dokumentują min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].

Dodatkowe informacje

Wybierz datę >>>>>

2021.04.14-16, 2021.04.21-23, 2021.04.28-30, 2021.05.05-07, 2021.05.12-14, 2021.05.19-21, 2021.05.26-28, 2021.06.09-11, 2021.06.16-18, 2021.06.23-25, 2021.06.30-02