przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

370,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

(basic safety training in personal survival techniques – refreshment)

Cena: 370 zł

Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Planowane terminy:

 • 14.01.2022
 • 21.01.2022
 • 28.01.2022
 • 04.02.2022
 • 11.02.2022
 • 18.02.2022
 • 25.02.2022
 • 04.03.2022
 • 11.03.2022
 • 18.03.2022
 • 25.03.2022
 • 01.04.2022
 • 08.04.2022
 • 15.04.2022
 • 22.04.2022
 • 29.04.2022
 • 06.05.2022
 • 13.05.2022
 • 20.05.2022
 • 27.05.2022

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 5 godzin
 • ćwiczenia: 3 godziny
 • liczba dni: 1 (w okresie do  31.08.2021 kurs jest rozłożony na 2 dni)

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiany certyfikat
  – książeczkę żeglarską dokumentują min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].

Dodatkowe informacje

Wybierz datę >>>>>

2022.01.14, 2022.01.21, 2022.01.28, 2022.02.04, 2022.02.11, 2022.02.18, 2022.02.25, 2022.03.04, 2022.03.11, 2022.03.18, 2022.03.25, 2022.04.01, 2022.04.08, 2022.04.15, 2022.04.22, 2022.04.29, 2022.05.06, 2022.05.13, 2022.05.20, 2022.05.27