przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

290,00 zł290,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

(basic safety training in personal survival techniques – refreshment)

Cena: 290 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Planowane terminy:

 • 27.06.2018
 • 04.07.2018
 • 11.07.2018
 • 18.07.2018
 • 25.07.2018
 • 01.08.2018
 • 08.08.2018
 • 22.08.2018
 • 29.08.2018
 • 05.09.2018
 • 12.09.2018
 • 19.09.2018
 • 26.09.2018
 • 10.10.2018
 • 25.10.2018
 • 08.11.2018
 • 21.11.2018
 • 05.12.2018
 • 19.12.2018

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 5 godzin
 • ćwiczenia: 3 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 07:40 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem  kursu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego certyfikatu
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania (w celu ułatwienia udokumentowania praktyki pływania rekomendujemy skorzystanie z WYCIĄGU PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ]).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].