przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

380,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

(training in advanced fire fighting – refreshment)

Cena: 380 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Planowane terminy:

 • 23.09.2021
 • 30.09.2021
 • 07.10.2021
 • 14.10.2021
 • 21.10.2021
 • 28.10.2021
 • 04.11.2021

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 3,5 godziny
 • ćwiczenia: 4,5 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 0830

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu  oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Dodatkowe informacje

Wybierz datę >>>>>

2021.09.23, 2021.09.30, 2021.10.14, 2021.10.07, 2021.10.21, 2021.10.28, 2021.11.04