przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

330,00 zł680,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

(training in medical care – refreshment)

Cena: 330 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Planowane terminy:

 • 03.09.2019
 • 17.09.2019
 • 01.10.2019
 • 15.10.2019
 • 29.10.2019
 • 12.11.2019
 • 26.11.2019
 • 10.12.2019
 • 23.12.2019

Czas trwania

 • łącznie: 9,5 godzin
 • wykłady: 8,5 godzin
 • ćwiczenia: 1 godzin
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem przeszkolenia oraz świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.