przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

Opis

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.33.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu rybaka morskiego w tym: rozróżnianie rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na jednostce, lokalizowanie i używanie środków ratunkowych znajdujących się na jednostce, posługiwanie się środkami sygnałowymi, zachowywanie się w sytuacjach zagrożenia, takich jak: opuszczanie jednostki, przebywanie w tratwie ratunkowej, łodzi ratunkowej oraz przebywanie w wodzie. Komunikowanie się z załogą, wydawanie komend, podporządkowywanie się komendom, odpowiednie reagowanie w sytuacjach zagrożenia, reagowanie w przypadku wystąpienia następujących sytuacji: zanieczyszczenia środowiska, wycieku substancji szkodliwych, stosowanie środków ochrony osobistej, właściwie używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki do walki z pożarem.

Czas trwania

 • łącznie: 18 godzin
 • wykłady: 13 godzin
 • ćwiczenia: 5 godzin
 • liczba dni: 2-3
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: kombinezon, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne.
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.