przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

400,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

(basic safety training in personal safety and social responsibilities)

Cena: 400 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.21.

Program kursu obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy, komunikowanie się z załogą, wydawanie komend, podporządkowywanie się komendom, rozpoznawanie zagrożeń na statku i odpowiednie reagowanie w sytuacjach, gdy wystąpi zagrożenie, właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, znajomość statkowych planów alarmowych, sygnałów alarmowych oraz obowiązków przyporządkowanych planem alarmowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zanieczyszczenia środowiska lub wycieku substancji szkodliwych. Dodatkowo: rozróżnianie zachowań ludzkich oraz rozumienie zagrożeń spowodowanych uzależnieniami.

Planowane terminy:

 • 17-18.08.2021
 • 24-25.08.2021
 • 31-01.08.2021
 • 07-08.09.2021
 • 14-15.09.2021
 • 21-22.09.2021
 • 28-29.09.2021
 • 05-06.10.2021
 • 12-13.10.2021
 • 19-20.10.2021
 • 26-27.10.2021

Czas trwania

 • łącznie: 20,5 godziny
 • wykłady: 18 godzin
 • ćwiczenia: 2,5 godziny
 • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].