przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

250,00 zł250,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

(basic safety training in elementary first aid)

Cena 250 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.13.

Program kursu obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznanie zatrzymania krążenia, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zabezpieczenie poszkodowanego w szoku pourazowym, udzielenie pierwszej pomocy przy oparzeniach.

Planowane terminy:

 • 04.06.2018
 • 18.06.2018
 • 02.07.2018
 • 16.07.2018
 • 30.07.2018
 • 06.08.2018
 • 20.08.2018
 • 10.09.2018
 • 24.09.2018
 • 08.10.2018
 • 22.10.2018
 • 05.11.2018
 • 19.11.2018
 • 03.12.2018
 • 17.12.2018

Czas trwania

 • łącznie: 11 godzin
 • wykłady: 5,5 godziny
 • ćwiczenia: 5,5 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 07:50 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].