przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

270,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej

(basic safety training in elementary first aid)

Cena 270 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.13.

Program kursu obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznanie zatrzymania krążenia, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zabezpieczenie poszkodowanego w szoku pourazowym, udzielenie pierwszej pomocy przy oparzeniach.

Planowane terminy:

 • 06.12.2021
 • 13.12.2021
 • 10.01.2022
 • 17.01.2022
 • 24.01.2022
 • 31.01.2022
 • 07.02.2022
 • 14.02.2022
 • 21.02.2022
 • 28.02.2022
 • 07.03.2022
 • 14.03.2022
 • 21.03.2022
 • 28.03.2022
 • 04.04.2022

Czas trwania

 • łącznie: 11 godzin
 • wykłady: 5,5 godziny
 • ćwiczenia: 5,5 godziny
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].