przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy (on-line + stacjonarne)

przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy (on-line + stacjonarne)

450,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

(basic safety training in fire prevention & fire fighting)

Cena: 450 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ].

Zajęcia odbywają się w formule łączonej:
– zajęcia teoretyczne w formie on-line
(wykłady i ćwiczenia na żywo)

– zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym w Gdyni
(poligon i pozostałe ćwiczenia)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.20.

Program kursu obejmuje zapoznanie z zagrożeniami pożarowymi na statku morskim i z metodami zapobiegania pożarom i ich gaszenia przez właściwie używanie sprzętu pożarniczego do walki z pożarem, w tym: aparatów oddechowych, w zależności od rodzaju pożaru i ilości zaangażowanych osób, stosowanie procedur bezpieczeństwa własnego i statku oraz reagowanie na zagrożenie pożarem, wykorzystywanie sprzętu przenośnego do walki z pożarem na statku.

Planowane terminy:

 • 21-26.04.2021
 • 12-14.05.2021
 • 19-21.05.2021
 • 26-28.05.2021
 • 09-11.06.2021
 • 16-18.06.2021
 • 23-25.06.2021
 • 30-02.06.2021

Czas trwania

 • łącznie: 16 godzin
 • wykłady: 6,5 godziny
 • ćwiczenia: 9,5 godziny
 • liczba dni: 2
 • początek zajęć o godz. 08:00

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].