przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy (dla uczestników kursu Ratownictwa Morskiego)

przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy (dla uczestników kursu Ratownictwa Morskiego)

280,00 

Przeszkolenie dla uczestników weekendowego kursu Ratownictwa Morskiego, którzy chcą także uzyskać certyfikat w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Opis

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

(basic safety training in fire prevention & fire fighting)

Przeszkolenie opracowane na podstawie

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
 • Kurs modelowy IMO 1.20.

Czas trwania

 • łącznie: 16 godzin
 • wykłady: 6,5 godziny
 • ćwiczenia: 9,5 godziny
 • liczba dni: 2 dni

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Przed rozpoczęciem przeszkolenia należy dostarczyć niezbędne dokumenty (określone w wymaganiach wstępnych).
 • Uczestnicy kursu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne na poligonie p.poż. dres lub kombinezon, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne.
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas składania zamówienia online do przeszkolenia należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ!].
 • Przed rozpoczęciem przeszkolenia (w dniu rozpoczęcia zajęć) należy pokazać potwierdzenie dokonania opłaty za udział w przeszkoleniu i za wydanie certyfikatu przez UM.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga