przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

350,00 zł350,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

(certificate of proficiency in security awareness)

Cena: 350 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.27.

Program kursu obejmuje: Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu problematyki ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony.

Planowane terminy:

 • 17.06.2019
 • 01.07.2019
 • 08.07.2019
 • 15.07.2019
 • 22.07.2019
 • 29.07.2019
 • 05.08.2019
 • 12.08.2019
 • 26.08.2019
 • 02.09.2019
 • 16.09.2019
 • 30.09.2019

Czas trwania

 • łącznie: 4 godziny
 • wykłady: 4 godziny
 • ćwiczenia: brak
 • liczba dni: 1
 • rozpoczęcie przeszkolenia o godz. 07:50 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Jest to kurs obowiązkowy dla osób pracujących na morzu, nie wchodzi jednak w skład kursu zintegrowanego.
 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski[kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Zaliczenie w formie testu pisemnego z całości zagadnień omówionych podczas zajęć.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.