przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

790,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

(training in medical care)

Cena: 790 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Program kursu obejmuje podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w szczególności: rozpoznawanie zatrzymania krążenia u dorosłego, postępowanie z chorym nieprzytomnym, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, wykonywanie defibrylacji, ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, zatamowanie krwawienia, rozpoznawanie i opatrywanie złamań, opatrywanie oparzeń termicznych i prądem elektrycznym, postępowanie z chorym we wstrząsie, rozpoznawanie i leczenie doraźne podstawowych schorzeń w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, postępowanie w przypadku podejrzenia chorób przenoszonych drogą płciową i tropikalnych, wykonywanie płukania żołądka, rozpoznawanie zatrucia, stwierdzanie zgonu i rozpoznawanie nieodwracalnych znamion śmierci.

Planowane terminy:

 • 28-31.05.2020
 • 04-07.06.2020
 • 18-21.06.2020
 • 02-05.07.2020
 • 16-19.07.2020
 • 30-03.08.2020

Czas trwania

 • łącznie: 41 godzin
 • wykłady: 31 godzin
 • ćwiczenia: 10 godzin
 • liczba dni: 4
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • Posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 • W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.