Przydzielone Obowiązki w Zakresie Ochrony

Przydzielone Obowiązki w Zakresie Ochrony

350,00 

Opis

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Certificate of proficiency for seafarers with designated security duties
Przydzielone Obowiązki w Zakresie Ochrony

Cena: 350 zł

Informacje podstawowe – Przydzielone obowiązki

Przeszkolenie Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.26.

Program kursu Przydzielone obowiązki w zakresie ochrony obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, przeprowadzanie kontroli statku i ocena stanu jego ochrony, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony, rozróżnianie rodzajów wyposażenia i systemów ochrony oraz znajomość ich ograniczeń.

Najbliższe planowane terminy – Designated Duties:

 • 27.03.2023
 • 03.04.2023
 • 17.04.2023
 • 24.04.2023
 • 08.05.2023
 • 15.05.2023
 • 22.05.2023
 • 29.05.2023

Czas trwania

 • łącznie – 5 godzin
 • wykłady – 3 godzin
 • ćwiczenia – 2 godzin
 • liczba dni – 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.