Starszy Ratownik odnowienie

Starszy Ratownik odnowienie

1.090,00 

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Proficiency in fast rescue boats refreshment
Starszy Ratownik odnowienie

Cena: 1 090 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Starszy Ratownik odnowienie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.24.

Planowane terminy:

 • 04-05.04.2023
 • 18-19.04.2023
 • 04-05.05.2023
 • 16-17.05.2023
 • 30-31.05.2023

Czas trwania

 • łącznie: 8 godzin
 • wykłady: 4 godzin
 • ćwiczenia: 4 godzin
 • liczba dni: 2

Wymagania wstępne Ratownik odnowienie

 • Posiadanie ważnego świadectwa starszego ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs podstawowy w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiane świadectwo
  – książeczkę żeglarską dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę   pływania.
  -zdjęcie do certyfikatu.
 • Drugiego dnia zajęć należy mieć ze sobą:
  – ubranie, które może zostać zmoczone podczas ćwiczeń, dobrane odpowiednio do panujących warunków pogodowych oraz pełne buty sportowe,
  – rzeczy do przebrania po ćwiczeniach oraz ręcznik
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.