Szkolenie w celu zdobycia patentu Sternika Motorowodnego

Szkolenie w celu zdobycia patentu Sternika Motorowodnego

Tego produktu nie ma na stanie i jest niedostępny.

Opis

Szkolenie w celu zdobycia patentu Sternika Motorowodnego

Szkolenie opracowane na podstawie

Czas trwania

 • liczba dni: 2

Wymagania

 • Ukończony 14 rok życia.
  (Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW)
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego.

Uprawnienia

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Dokumenty niezbędne do wydania patentu:

 • Wniosek o wydanie patentu zawierający:
  a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
  b) datę,
  c) rodzaj patentu,
  d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej
  (jeżeli osoba ta jest małoletnia).
 • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydawane po zdaniu egzaminu).

Egzamin

Egzamin organizowany jest po każdym kursie – składa się z dwóch części:
– teoretycznej – testu wyboru z przerobionego materiału,
– praktycznej – manewrów na motorówce.
Jako samodzielny ośrodek egzaminacyjny współpracujemy z kadrą sprawdzonych egzaminatorów, którzy zapewniają spokojny i sympatyczny przebieg egzaminu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończone 14 lat.

Opłaty

Aktualne ceny znajdują się w CENNIKU.
Cena kursu nie obejmuje:
– opłaty egzaminacyjnej (uczniom i studentom do 26 roku życia przysługuje 50% zniżki na podstawie legitymacji),
– opłaty za wydanie patentu (płatna po egzaminie do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego).

UWAGA

Po ukończeniu szkolenia chętnych zapraszamy na przeszkolenia STCW / IMO.