Szczelność Kadłuba RoRo

Szczelność Kadłuba RoRo

650,00 

czwartek-piątek, 1.5 dnia (co 2 tygodnie)

Opis

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

Training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships
Szczelność kadłuba na statku RoRo

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Szczelność kadłuba RoRo opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29 (Sekcja A-V/2 pkt. 4 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje przeprowadzanie operacji ładunkowych typu ro-ro, dokonywanie obliczeń statecznościowych, poprawne zabezpieczanie jednostek transportowych typu ro-ro, przeprowadzanie operacji zamykania i otwierania furt, luków i włazów, kontrolowanie atmosfery w przestrzeniach ładunkowych typu ro-ro.
Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro.

Planowane terminy:

 • 2024.03.14-15
 • 2024.04.11-12
 • 2024.04.25-26
 • 2024.05.09-10
 • 2024.05.23-24
 • 2024.06.06-07

Czas trwania

 • łącznie: 16 godzin
 • wykłady: 9 godzin
 • ćwiczenia: 7 godzin
 • liczba dni: 2
 • początek zajęć o godz. 08:00

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].

Kurs z zakresu ROPAX na statki pasażerskie typu Ro-Ro.