szkolenie dydaktyczne dla instruktora

szkolenie dydaktyczne dla instruktora

1.490,00 

Opis

 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktora

Training in didactics instructor

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie oraz kursu modelowego IMO 6.09.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć w morskich jednostkach edukacyjnych.

Planowane terminy:

 • 14.10-03.12.2023

Czas trwania

 • łącznie: 66 godzin
 • wykłady: 26 godzin
 • ćwiczenia: 40 godzin
 • liczba dni: 7
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.