szkolenie dydaktyczne dla instruktora

szkolenie dydaktyczne dla instruktora

1.490,00 zł1.490,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora

(training in didactics instructor)

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie oraz kursu modelowego IMO 6.09.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć w morskich jednostkach edukacyjnych.

Planowane terminy:

Czas trwania

 • łącznie: 60 godzin
 • wykłady: 20 godzin
 • ćwiczenia: 40 godzin
 • liczba dni: 6-8
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.