Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – obejmujący 4 kursy podstawowe

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – obejmujący 4 kursy podstawowe

1.170,00 

Wyczyść

Opis

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW
(ITR, med., p.poż., bezp.)

(Basic Safety Training)

Cena: 1 170 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ].

Pakiet przeszkoleń

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Planowane terminy:

 • 06-11.12.2021
 • 13-18.12.2021
 • 10-15.01.2022
 • 17-22.01.2022
 • 24-29.01.2022
 • 31-05.01.2022
 • 07-12.02.2022
 • 14-19.02.2022
 • 21-26.02.2022
 • 28-05.02.2022
 • 07-12.03.2022
 • 14-19.03.2022
 • 21-26.03.2022
 • 28-02.03.2022

Informacje podstawowe

 • Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.
 • Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.
 • Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej oraz świadectwa: młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty, młodszego rybaka rybołówstwa morskiego, młodszego kucharza okrętowego.

Czas trwania

 • łącznie: 67,5 godziny
 • wykłady: 44 godziny
 • ćwiczenia: 23,5 godziny
 • liczba dni: 6

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

brak

Termin ważności

Świadectwo zintegrowanego kursu bezpieczeństwa jest ważne 5 lat.
Odnowieniu podlegają: Indywidualne Techniki Ratunkowe i Kurs PPOŻ stopień podstawowy.

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

Uwaga

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].