zintegrowany kurs bezpieczeństwa – obejmujący 4 kursy podstawowe

zintegrowany kurs bezpieczeństwa – obejmujący 4 kursy podstawowe

1.050,00 zł1.050,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, med., p.poż., bezp.)

(Basic Safety Training)

Cena: 1 050 zł

Pakiet przeszkoleń

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Informacje podstawowe

 • Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.
 • Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.
 • Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej oraz świadectwa: młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty, młodszego rybaka rybołówstwa morskiego, młodszego kucharza okrętowego.

Planowane terminy:

 • 09-14.09.2019
 • 23-28.09.2019
 • 07-12.10.2019
 • 14-19.10.2019
 • 21-26.10.2019
 • 04-09.11.2019
 • 18-23.11.2019
 • 25-30.11.2019
 • 02-07.12.2019
 • 16-21.12.2019

Czas trwania

 • łącznie: 67,5 godziny
 • wykłady: 44 godziny
 • ćwiczenia: 23,5 godziny
 • liczba dni: 6
 • początek zajęć o godz. 07:50 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski[kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch (od poniedziałku do piątku) oraz kawa i herbata.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo zintegrowanego kursu bezpieczeństwa jest ważne 5 lat.
Odnowieniu podlegają: Indywidualne Techniki Ratunkowe i Kurs PPOŻ stopień podstawowy.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].