ITR PPOŻ odnowienie Kurs Bezpieczeństwa

ITR PPOŻ odnowienie Kurs Bezpieczeństwa

830,00 

czwartek-piątek (co tydzień)

Opis

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa ITR PPOŻ – odnowienie

(Basic Safety Training refreshment  – Kurs Bezpieczeństwa ITR PPOŻ odnowienie)

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu x 1 [TUTAJ].

Pakiet przeszkoleń

 • ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe odnowienie
 • PPOŻ Stopień Podstawowy odnowienie

Planowane terminy:

 • 2024.04.16-19
 • 2024.04.25-26
 • 2024.05.09-10
 • 2024.05.16-17
 • 2024.05.23-24
 • 2024.05.30-31
 • 2024.06.06-07
 • 2024.06.13-14
 • 2024.06.20-21
 • 2024.06.27-28

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.

W ramach Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa odnowieniu podlegają:
– ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe
– PPOŻ stopień podstawowy

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej są bezterminowe.

W wyniku przeszkolenia uczestnik otrzyma Świadectwo Kursu Bezpieczeństwa (Zintegrowane).

Czas trwania

 • łącznie: 15 godzin
 • wykłady: 7 godzin
 • ćwiczenia: 8 godzin
 • liczba dni: 2

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz min. 6 -miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich lub jachtach komercyjnych odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiany certyfikat
  – książeczkę żeglarską (ze zdjęciem) dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania na statkach morskich lub jachtach komercyjnych w ciągu 5 lat przed kursem
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkolenia bezpieczeństwa (zintegrowane) jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ!].