zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające

zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające

490,00 zł490,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, p.poż.) – przeszkolenie uaktualniające

(Basic Safety Training – refreshment)

Cena: 490 zł

Pakiet przeszkoleń

 • przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
 • przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.
W ramach zintegrowanego kursu bezpieczeństwa odnowieniu podlegają:

– Indywidualne Techniki Ratunkowe
– Kurs PPOŻ stopień podstawowy

W wyniku przeszkolenia uczestnik otrzyma 2 oddzielne certyfikaty w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz PPOŻ st. podst.

Przeszkolenia w zakresie:
– elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe.

Planowane terminy

 • 04-05.09.2019
 • 11-12.09.2019
 • 18-19.09.2019
 • 25-26.09.2019
 • 02-03.10.2019
 • 09-10.10.2019
 • 16-17.10.2019
 • 23-24.10.2019
 • 30-31.10.2019
 • 06-07.11.2019
 • 13-14.11.2019
 • 20-21.11.2019
 • 27-28.11.2019
 • 04-05.12.2019
 • 11-12.12.2019
 • 18-19.12.2019

Czas trwania

 • łącznie: 15 godzin
 • wykłady: 7 godzin
 • ćwiczenia: 8 godzin
 • liczba dni: 2
 • rozpoczęcie przeszkolenia w pierwszym dniu zajęć o godz. 07:40 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6 -miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego/nych certyfikatów
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie 2 certyfikatów przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ!].