Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające (on-line + stacjonarne)

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające (on-line + stacjonarne)

730,00 

Wyczyść

Opis

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (ITR, p.poż.) – przeszkolenie uaktualniające

(Basic Safety Training – refreshment)

Cena: 730 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu x 2 [TUTAJ].

Pakiet przeszkoleń

 • przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
 • przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

W czasie pandemii zajęcia odbywają się w formule łączonej:
– zajęcia teoretyczne w formie on-line (wykłady i ćwiczenia na żywo)
– zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym w Gdyni
(akwen wodny, poligon i pozostałe ćwiczenia)

Planowane terminy

 • 05-07.05.2021
 • 12-14.05.2021
 • 19-21.05.2021
 • 26-28.05.2021
 • 09-11.06.2021
 • 16-18.06.2021
 • 23-25.06.2021
 • 30-02.06.2021

Dwa pierwsze dni zajęcia on-line, poligon i basen 3 dzień

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.

W ramach zintegrowanego kursu bezpieczeństwa odnowieniu podlegają:
– Indywidualne Techniki Ratunkowe
– Kurs PPOŻ stopień podstawowy

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe.

W wyniku przeszkolenia uczestnik otrzyma 2 oddzielne certyfikaty w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz PPOŻ st. podst.

Czas trwania

 • łącznie: 15 godzin
 • wykłady: 7 godzin
 • ćwiczenia: 8 godzin
 • liczba dni: 3-4

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6 -miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiane certyfikaty
  – książeczkę żeglarską (ze zdjęciem) dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Uwaga

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ!].