Kurs Bezpieczeństwa STCW

Kurs Bezpieczeństwa STCW

1.170,00 

Opis

Kurs Bezpieczeństwa STCW

(Basic Safety Training – Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW)

Cena: 1 170 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ].

Kurs Bezpieczeństwa STCW obejmuje:

 • ITR – Indywidualne Techniki Ratunkowe
 • PPOŻ przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Planowane terminy:

 • 27-01.03.2023
 • 11-16.04.2023
 • 17-22.04.2023
 • 24-29.04.2023
 • 08-13.05.2023
 • 15-20.05.2023
 • 22-27.05.2023
 • 29-03.06.2023

Informacje podstawowe

 • Kurs bezpieczeństwa STCW opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.
 • Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.
 • Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej oraz świadectwa: młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty, młodszego rybaka rybołówstwa morskiego, młodszego kucharza okrętowego.

Czas trwania

 • łącznie: 67,5 godziny
 • wykłady: 44 godziny
 • ćwiczenia: 23,5 godziny
 • liczba dni: 6

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Wymagania wstępne

brak

Termin ważności

Świadectwo kursu bezpieczeństwa STCW jest ważne 5 lat.
Odnowieniu podlegają: ITR – Indywidualne Techniki Ratunkowe
i PPOŻ stopień podstawowy.

Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna są bezterminowe.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki,
  – na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie.
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].