Kurs zintegrowany STCW

Kursy ITR i (starszego) ratownika STCW

Kursy medyczne STCW

Kursy przeciwpożarowe STCW

Kursy ochrony STCW

Kursy na zbiornikowce i ładunki niebezpieczne STCW

Kursy pasażerskie STCW

Kursy elektryczne STCW

Kursy pozostałe STCW

Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni - szkolenia STCW dla marynarzy i żeglarzy.

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa | Zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające | Przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej | Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej | Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym | Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym | Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej | Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) | Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych | Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy | Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy | Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy | Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy | Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej | Przeszkolenie na świadectwo ratownika | Przeszkolenie uaktualniające na świadectwo ratownika | Przeszkolenie na świadectwo starszego ratownika | Przeszkolenie uaktualniające na świadectwo starszego ratownika | Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku | Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony | Przeszkolenie oficera ochrony statku | Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV [ kurs wysokich napięć ] | Przeszkolenie oficera ochrony armatora | Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego | Szkolenie dydaktyczne dla instruktora | Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich | Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem | Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro | Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych | Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM) | Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy | Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy |