Centrum Szkoleń Morskich w Gdyni – kursy morskie STCW / IMO

Kurs bezpieczeństwa (zintegrowany) STCW

Odnowienia kursów STCW

Kursy ITR (Indywidualne Techniki Ratunkowe)

Kursy przeciwpożarowe STCW

Ratownik i Starszy Ratownik STCW

Kursy medyczne STCW

Kursy ochrony STCW

Kursy pasażerskie STCW

Kursy na zbiornikowce i ładunki niebezpieczne STCW

Kursy elektryczne STCW

Kursy STCW dla marynarzy i żeglarzy

CSM Gdynia organizuje kursy STCW dla marynarzy