Kurs zintegrowany STCW

Kursy ITR i (starszego) ratownika STCW

Kursy medyczne STCW

Kursy przeciwpożarowe STCW

Kursy ochrony STCW

Kursy na zbiornikowce i ładunki niebezpieczne STCW

Kursy pasażerskie STCW

Kursy elektryczne STCW

Kursy pozostałe STCW

Kursy STCW dla marynarzy i żeglarzy

CSM Gdynia organizuje kursy STCW dla marynarzy
Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW | Zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające | Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej | Pierwsza pomoc medyczna | Sprawowanie opieki medycznej nad chorym | Uaktualnienie Opieki medycznej nad chorym | Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna | Indywidualnych techniki ratunkowe (ITR) | Uaktualnienie Indywidualnych technik ratunkowych | Ochrona przeciwpożarowa – stopień podstawowy | Uaktualnienie Ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy | Ochrona przeciwpożarowa – stopień wyższy | Uaktualnienie Ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy | Ratownik | Uaktualnienie Ratownika | Starszy ratownik | Uaktualnienie Starszego ratownika | Problematyka ochrony na statku | Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony | Oficer ochrony statku | Obsługa i konserwacja układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV [ kurs wysokich napięć ] | Oficer ochrony armatora | Oficer ochrony obiektu portowego | Zarządzanie kryzysowe (Crisis management) | Kierowanie tłumem | Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich | Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro | Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych | Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM) | Eksploatacja zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy | Eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy |