Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Oficer Ochrony Obiektu Portowego

1.200,00 

Opis

Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego

Training for a Port Facility Security Officer
Oficer Ochrony Obiektu Portowego PFSO

Cena: 1200 zł

Informacje podstawowe dla Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Przeszkolenie PFSO Oficer Obiektu Portowego opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz konwencji SOLAS.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, znajomość zachowań ludzkich i stosunków interpersonalnych, ocenę ochrony portu i obiektu portowego.
Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony obiektu portowego.

Planowane terminy:

 • 03-04.04.2023

W przypadku innych terminów prosimy o kontakt telefoniczny.

Czas trwania

 • łącznie: 23 godziny
 • wykłady: 17 godzin
 • ćwiczenia: 6 godzin
 • liczba dni: 2
 • początek zajęć o godz. 08:00 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczony jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.