Ratownik odnowienie

Ratownik odnowienie

330,00 

środa (co tydzień)

Opis

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika

Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats refreshment
Ratownik odnowienie

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe

Kurs Ratownik odnowienie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Planowane terminy:

 • 2024.04.17
 • 2024.04.24
 • 2024.05.08
 • 2024.05.15
 • 2024.05.22
 • 2024.05.29
 • 2024.06.05
 • 2024.06.12
 • 2024.06.19
 • 2024.06.26

Czas trwania

 • wykłady: 5 godzin
 • seminarium: 3 godziny
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne dla Ratownik odnowienie

 • Posiadanie ważnego świadectwa ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Uwaga: Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
  Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • Zapraszamy i życzymy przyjemnego kursu.


  Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.

  Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.