Dokumenty do pobrania

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 239 z późn. zm.).

link do pobrania

 

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. 2018 poz. 802).

link do pobrania

 

  • Wyciąg Pływania (druk) – niezbędny do wykazania praktyki pływania.

link do pobrania