przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

240,00 zł240,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

(basic safety training in fire prevention & fire fighting – refreshment)

Cena: 240 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.20.

Planowane terminy:

 • 15.03.2018
 • 21-22.03.2018
 • 29.03.2018
 • 05.04.2018
 • 11-12.04.2018
 • 19.04.2018
 • 25-26.04.2018
 • 09-10.05.2018
 • 17.05.2018
 • 23-24.05.2018
 • 06-07.06.2018
 • 14.06.2018
 • 20-21.06.2018
 • 28.06.2018

Czas trwania

 • łącznie: 7 godzin
 • wykłady: 2 godziny
 • ćwiczenia: 5 godzin
 • liczba dni: 1-2

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem  kursu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (przynajmniej na 1 dzień) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego certyfikatu
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem)
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania (w celu ułatwienia udokumentowania praktyki pływania rekomendujemy skorzystanie z WYCIĄGU PŁYWANIA [do pobrania TUTAJ]).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie ppoż.: kombinezon, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne.
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].