Ratownik

Ratownik

970,00 

poniedziałek-środa (co 2 tygodnie)

Opis

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats
Ratownik (morski)

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ]

Informacje podstawowe dla Ratownik

Kurs Ratownik opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Program kursu Ratownik obejmuje uzyskanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji dowódcy zbiorowych środków ratunkowych oraz m.in. kierowanie łodzią ratowniczą oraz tratwą lub łodzią ratunkową podczas wodowania i po zwodowaniu, obsługa silnika łodzi ratowniczej i ratunkowej, kierowanie rozbitkami na środkach ratunkowych, wykorzystanie urządzeń do lokalizacji, łączności i sygnalizacji, zastosowanie pierwszej pomocy w stosunku do rozbitków.

Planowane terminy:

 • 2024.04.15-17
 • 2024.05.13-15
 • 2024.05.27-29
 • 2024.06.10-12
 • 2024.06.24-26

Czas trwania

 • łącznie: 23 godzin
 • wykłady: 15 godzin
 • ćwiczenia: 8 godzin
 • liczba dni: 2,5

Wymogi

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz min. 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.
 • W przypadku posiadania tego świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności)
  – książeczkę żeglarską dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania
  – zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.