kurs bezpieczeństwa dla RYBAKÓW – obejmujący 3 kursy podstawowe

kurs bezpieczeństwa dla RYBAKÓW – obejmujący 3 kursy podstawowe

900,00 

Opis

Kurs bezpieczeństwa dla RYBAKÓW (ITR, med., p.poż.)

(Basic Safety Training for FISHERMEN)

Cena: 900 zł

Pakiet przeszkoleń

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Informacje podstawowe

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.
 • Kursów modelowych IMO.

Planowane terminy:

Czas trwania

 • łącznie: 47 godziny
 • wykłady: 26 godziny
 • ćwiczenia: 21 godziny
 • liczba dni: 4
 • rozpoczęcie przeszkolenia w pierwszym dniu zajęć o godz. 07:50.

Wymagania wstępne

 • brak

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy kursu zobowiązani są posiadać na ćwiczenia praktyczne:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), czepek, ręcznik i klapki,
  – na poligonie p.poż.: dres lub kombinezon, obuwie sportowe oraz rękawice ochronne.
  Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas składania zamówienia online do przeszkolenia należy dołączyć opłatę za wydanie
  3 certyfikatów
  (ITR, med., p.poż.) przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • Przed rozpoczęciem przeszkolenia (w dniu rozpoczęcia zajęć) należy pokazać potwierdzenie dokonania opłaty za udział w kursie i za wydanie certyfikatów przez UM.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.