przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

990,00 

Opis

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

(training in hazardous cargo carriage on vessels)

Cena: 990 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.10.

Program kursu obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy oraz bezpieczne zarządzanie eksploatacją statku, utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia.

Planowane terminy:

 • 2024.05.28

Czas trwania

 • łącznie: 12 godzin
 • wykłady: 11 godzin
 • ćwiczenia: 1 godzina
 • liczba dni: 1

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].