Kurs Kierowanie Tłumem

Kurs Kierowanie Tłumem

270,00 

wtorek, pół dnia (co tydzień)

Opis

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem

Training in crowd management
Kurs Kierowanie Tłumem

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ]

Informacje podstawowe – kierowanie tłumem

Kurs Kierowanie tłumem opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.28 (Tabela A-V/2 pkt. 1 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje znajomość i stosowanie środków ratunkowych i planów dowodzenia, niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzy1nych poleceń.

Planowane terminy:

 • 2024.03.05
 • 2024.03.12
 • 2024.03.19
 • 2024.03.26
 • 2024.04.02
 • 2024.04.09
 • 2024.04.16
 • 2024.04.23
 • 2024.04.30
 • 2024.05.07
 • 2024.05.14
 • 2024.05.21
 • 2024.05.28
 • 2024.06.04

Czas trwania

 • łącznie: 6 godziny
 • wykłady: 4 godziny
 • ćwiczenia: 2 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 08:00

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • Kurs Kierowanie Tłumem można odbyć w ciągu jednego dnia z kursem dla Członków Załóg Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].