przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

250,00 zł250,00 zł

Wyczyść

Opis produktu

przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

(safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships)

Cena: 250 zł

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.28 (Prawidło V/2 pkt. 5 Konwencji STCW, Sekcja A-V/2 pkt. 2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzyjnych poleceń, sprawdzanie poprawności stosowania indywidualnych środków ratunkowych.

Planowane terminy:

 • 30.08.2019
 • 06.09.2019
 • 20.09.2019
 • 27.09.2019
 • 04.10.2019
 • 11.10.2019
 • 18.10.2019
 • 25.10.2019
 • 08.11.2019
 • 15.11.2019
 • 22.11.2019
 • 29.11.2019
 • 06.12.2019
 • 13.12.2019
 • 20.12.2019
 • 27.12.2019
 • 03.01.2020

Czas trwania

 • łącznie: 6 godzi
 • wykłady: 4 godziny
 • ćwiczenia: 2 godziny
 • liczba dni: 1
 • początek zajęć o godz. 12:30 w naszym ośrodku szkoleniowym

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ].
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne bezterminowo.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ].