przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

470,00 

Wyczyść

Opis

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

(basic safety training in personal survival techniques)

Cena: 470 zł

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu [TUTAJ].

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Program kursu obejmuje nauczenie efektywnego posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi, rozróżnianie rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowanie i używanie środków ratunkowych znajdujących się na statku, posługiwanie się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, obsługiwanie radiowych środków wzywania pomocy, zachowanie się w sytuacjach, takich jak:

– opuszczanie statku,
– przebywanie w tratwie ratunkowej i łodzi ratunkowej,
– przebywanie w wodzie.

Planowane terminy:

 • 03-04.12.2021
 • 10-11.12.2021
 • 17-18.12.2021
 • 14-15.01.2022
 • 21-22.01.2022
 • 28-29.01.2022
 • 04-05.02.2022
 • 11-12.02.2022
 • 18-19.02.2022
 • 25-26.02.2022
 • 04-05.03.2022
 • 11-12.03.2022
 • 18-19.03.2022
 • 25-26.03.2022
 • 01-02.04.2022

Czas trwania:

 • łącznie: 20 godzin
 • wykłady: 14 godzin
 • ćwiczenia: 6 godzin
 • liczba dni: 2

Wymagania wstępne

Brak

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefonicznie oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski [kliknij TUTAJ!].
 • W cenę kursu wliczona jest lunch oraz kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu. 

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwaga

 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness) [kliknij TUTAJ!].